Pressmeddelanden

Kungsleden säljer hotellfastighet i Täby

Kungsleden AB (publ) säljer två fastigheter i Täby för 130 Mkr och fortsätter därmed att renodla sitt fastighetsbestånd i enlighet med den lagda strategin och säljplanen.

Fastigheterna Åkerby 4 och 12 ligger i Täby utanför Stockholm och huserar idag Täby Park Hotell AB, en del av hotellkedjan Best Western Hotel. Den uthyrningsbara arean uppgår till 13 600 kvm och frånträde kommer att ske i december. Försäljningspriset ligger i nivå med det bokförda värdet.

”Vårt intensiva arbete med att renodla Kungsledens fastighetsportfölj fortsätter i och med försäljningen av dessa icke strategiska fastigheter. Vår långsiktiga plan är att investera i fastigheter i prioriterade tillväxtmarknader med inriktning på främst kontor, men även industri/lager och handel. I och med försäljningen av dessa två fastigheter lämnar vi hotellsegmentet”, säger Kungsledens transaktionschef Ylva Sarby Westman.


Foto: Åkerby 12

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, Transaktionschef Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se
Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 17/10 2014 kl. 10.30. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.