Pressmeddelanden

Kungsleden rekryterar områdeschef i Västerås

Kungsleden rekryterar Areli Rundqvist till den nyinrättade tjänsten som områdeschef i Västerås. Areli Rundqvist är civilekonom med MBA-examen och kommer närmast från Västerås Stad.

Kungsleden är Västerås största kommersiella fastighetsägare, både utifrån yta och bokfört värde. Den nyinrättade tjänsten är en del i Kungsledens satsning på att ytterligare stärka positionen i Västerås som är en utav Kungsledens strategiskt prioriterade orter.

”Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Areli för att utveckla regionens arbete och är övertygad om att hennes erfarenhet och bakgrund kommer att vara till stor nytta för Kungsledens fortsatta framgång i Västerås”, säger Nina de Besche regionchef för Mälardalen Norr på Kungsleden.

”Det är med en ödmjuk och generös inställning jag börjar min tid på Kungsleden”, säger Areli Rundqvist.

Kungsleden i Västerås

  • Kungsleden äger kontor, lager och logistikfastigheter med en uthyrningsbar yta på drygt 500 000 kvm i några av stadens bästa lägen
  • Större delen av beståndet är samlat i två större kluster; Västerås centrum och Finnslätten, Västerås största industriområde.
  • Inom området Östermalm Mimer i centrum äger Kungsleden tre kontorsfastigheter med en uthyrningsbar yta på cirka 130 000 kvadratmeter.
  • På Finnslätten äger Kungsleden tio lager- och logistikfastigheter med en uthyrningsbar yta på cirka 240 000 kvadratmeter.


Foto: Östermalm Mimer, Västerås centrum             

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Nina de Besche, Regionchef Kungsleden | 08-503 052 66 | nina.debesche@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9/5 2014 kl. 8.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.