Pressmeddelanden

Kungsleden rekryterar ny regionchef i Stockholm

Kungsleden AB (publ) stärker ledningsgruppen och rekryterar Sven Stork som regionchef Stockholm. Sven kommer närmast från Newsec Asset Management. Hans uppgift är att tillsammans med sitt team förvalta och utveckla fastighetsbeståndet samt säkerställa tillväxten i regionen.

Sven är civilingenjör med inriktning fastighetsekonomi från KTH och har bl.a. arbetat med utvecklingsprojekt i entreprenadbolag såsom NCC och ansvarat för större fastighetsbestånd på bl.a. NIAM. De senaste sex åren har han varit Key Account Manager på Newsec Asset Management. Sven kommer att ingå i Kungsledens ledningsgrupp.

Kungsledens fastighetsbestånd är uppdelat i fyra geografiska regioner, varav Region Stockholm under året vuxit från den minsta till den största. Regionen förvaltar 73 fastigheter till ett totalt värde av drygt 6 Mdr, motsvarande 30 procent av Kungsledens totala bestånd. Danderyd Kontor utgör det största samlade beståndet om 100 000 kvm uthyrbar yta.

”Kungsledens fastighetsbestånd i Region Stockholm är strategiskt viktigt och vi ser en god tillväxt och utvecklingspotential. Vi tycker att Sven Storks gedigna erfarenhet gör honom till rätt person att leda regionen och stärka Kungsledens position på Stockholmsmarknaden”, säger fastighetschef Eskil Lindnér.

”Kungsledens nya strategi gör det till ett mycket intressant bolag som jag tror har stor potential. Jag ser verkligen fram emot att bli en del i utvecklingen av Region Stockholm”, säger Sven Stork.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Eskil Lindnér, Fastighetschef Kungsleden | 040-17 44 02 | eskil.lindner@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3/6 2014 kl. 7.30. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.