Pressmeddelanden

Kungsleden hyr ut till Södermanlands läns landsting i Eskilstuna

Kungsleden har tecknat ett femtonårigt avtal om att hyra ut cirka 1 870 kvadratmeter till Södermanlands läns landsting i handelsfastigheten Speditören 1 i Eskilstuna.

Lokalen ska användas till en vårdcentral och ligger i Sveaplan Centrum i centrala Eskilstuna nära Eskilstunaån. I centrumet finns idag bland annat Friskis och Svettis, som öppnande i nyrenoverade lokaler på övre plan våren 2014, COOP, Kronans Apotek och Klädhuset M.

Södermanlands läns landstings nya lokal kommer byggas om och anpassas till vårdcentral med planerad öppning våren 2015.

”Etableringen av en vårdcentral i Sveaplan centrum ser vi som en positiv utveckling av centrumets utbud där den långsiktiga planen är att erbjuda en bra mix av närservice till de boende i området med inriktning på hälsa och friskvård”, säger Frida Stannow Lind, utvecklingschef på Kungsleden.

Kungsleden har även tecknat ett nytt femårigt hyresavtal med Klädhuset M i Sveaplan Centrum.

”Det är väldigt glädjande att vi kan förlänga avtalet med Klädhuset M som är en viktig del av Sveaplan Centrums utbud”, fortsätter Frida Stannow Lind.

Utöver arbetet på Sveaplan Centrum för Kungsleden diskussioner med kommunen om att förändra detaljplanen för området och därmed utnyttja marken på ett effektivare sätt, exempelvis genom nya byggrätter för bostäder.

Foto: Sveaplan Centrum

Foto: Sveaplan Centrum

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Frida Stannow Lind, utvecklingschef Kungsleden | 08-503 052 30 | frida.stannow.lind@kungsleden.se

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 2/10 2014 kl. 07.30 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.