Pressmeddelanden

Kungsleden hyr ut 7 900 kvadratmeter i Karlstad

Kungsleden AB (publ) hyr ut sammanlagt 7 900 kvadratmeter i Karlstads största industri- och logistikområde Örsholmen. De nya hyresgästerna är däckföretaget Nordicwheels AB som tecknar ett sexårigt avtal på 7 492 kvadratmeter och restaurangen Pasha som tecknar ett tioårigt avtal på 406 kvadratmeter.

Den 1 augusti 2014 flyttar Nordicwheels in i fastigheten Östanvinden 4 och i de lokaler som Posten Logistics flyttade ifrån i slutet på mars i år. Fastigheten ligger i Karlstads största industri- och logistikområde i direkt anslutning till de större trafiklederna och bara fem kilometer från Karlstad centrum. Lokalerna är väl anpassade för Nordicwheels verksamhet och endast ett fåtal anpassningar behöver göras.  

Utöver det har även den kända Libanesiska Restaurangen Pasha valt att flytta sin verksamhet från city till Örsholmen och tecknat ett tioårigt avtal.

Övriga befintliga hyresgäster i fastigheten är bland annat Landstinget, Emmaboda glas och Stena metall.

”Vi har på mycket kort tid lyckats fylla en väldigt stor vakans och vi är glada över att kunna erbjuda ändamålsenliga lokaler för Nordicwheels etablering i Karlstad”, säger Anders Frisell förvaltare på Kungsleden.

Restaurang Pasha flyttar sin verksamhet från sina tidigare lokaler i Karlstad centrum som ska rivas och byggas om till bostäder. Inför inflyttningen som sker 1 oktober 2014 ska Kungsleden anpassa och modernisera lokalerna.

”Pasha är en populär lunchrestaurang och precis rätt hyresgäst för lokalerna och fastigheten. Restaurangen kommer bidra positivt till områdets serviceutbud vilket ökar fastigheten och områdets attraktivitet för såväl befintliga som potentiella hyresgäster”, säger Anders Frisell.


Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Anders Frisell, Förvaltare Kungsleden | 031-755 56 33 | anders.frisell@kungsleden.se

Nicklas Arfvidsson, Regionchef Kungsleden | 031-755 56 31 | nicklas.arfvidsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16/4 2014 kl. 11.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.