Pressmeddelanden

Kungsleden hyr ut 4 300 kvm till Heatex AB i Malmö

Kungsleden AB (publ) tecknar ett avtal med Heatex AB som hyr cirka 4 300 kvm i industrifastigheten Holkyxan 6 i Malmö.

Heatex tillverkar luftvärmeväxlare och har produktion i USA, Kina, Tjeckien och Sverige. Huvudkontor, centrum för deras utveckling samt viss tillverkning, flyttar de nu från Trelleborg till Kungsledens fastighet i Fosie i Malmö.

Byggnaden som uppfördes på 70-talet är anpassad för tidigare hyresgästen Selgas verksamhet. Inför Heatex tillträde kommer Kungsleden genomföra en ombyggnation och modernisering av fastigheten både invändigt och utvändigt.

”I samarbete med Heatex kommer vi att genomföra ombyggnationen och anpassa byggnaden för att tillgodose Heatex verksamhetsbehov. I samband med detta kommer nya system för värme och ventilation att installeras där Heatex egna värmeväxlare kommer att användas i ventilationen vilket minskar energiförbrukningen väsentligt”, säger Gert Ternström, regionchef i Malmö.

De nya systemen för värme, kyla och ventilation, baserat på Heatex värmeväxlare kommer resultera i en årlig energibesparing på cirka 230 000 kWh vilket motsvarar cirka 45 procent av en årlig förbrukning.


Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | tfn 08-503 052 11
Gert Ternström, regionchef Kungsleden | tfn 040-17 44 13

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4/2 2014 kl. 8.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.