Pressmeddelanden

Kungsleden hyr ut 1 600 kvm till Lunds Universitet

Fastighetsbolaget Kungsleden har tecknat ett hyresavtal med Lunds Universitet som ska hyra tre våningsplan i fastigheten Studentkåren 7 beläget mitt i en av Sveriges främsta tillväxtregioner.

Kungsleden har tecknat avtal om att hyra ut 1 600 kvm i hotellfastigheten Studentkåren 7 till Lunds Universitet som behöver logi till sina studenter. Bostadsbristen för studenter vid landets större universitetsstäder gör att lärosätena aktivt försöker hjälpa studenter att hitta bostad, inte minst de med liten eller ingen anknytning till Sverige. Fastighetens läge nära universitetet samt utformningen med enskilda rum gör den ideal för ändamålet.

Läget i centrala Lund samt fastighetens storlek gör att Kungsleden kan erbjuda en mångfald av lokaler som lämpar sig för en flera olika behov. Därtill kan Kungsleden på ett effektivt sätt utveckla serviceutbudet omkring fastigheten, samt snabbt tillgodose önskemål från hyresgästerna.

Kungsleden, som köpte fastighetens kommersiella delar av AF Bostäder i somras, renoverar nu två stycken korridorer samt de kök som tillhör hotellkorridorerna för att passa Lunds Universitets behov.

”Lunds Universitet är en viktig institution i Lund och därför känns det extra roligt att kunna hjälpa dem uppfylla delar av sina lokalbehov, framför allt med tanke på svårigheten för studenter att hitta bostad. Dessutom ser vi ett stort intresse för fastigheten i stort och vi hoppas kunna teckna fler hyresavtal inom kort”, säger Kristina Borgström, fastighetsförvaltare på Kungsleden.

Utöver Studentkåren 7 äger Kungsleden ytterligare tre fastigheter i Lund och den totala uthyrningsbara ytan för samtliga fastigheter är 36 370 kvm.

Foto: Studentkåren 7

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Kristina Borgström, förvaltare på Kungsleden |040-17 44 04 | kristina.borgstrom@kungsleden.se

Eskil Lindnér, fastighetschef Kungsleden |040-17 44 02 | eskil.lindner@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 27/10 2014 kl. 07.00 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.