Pressmeddelanden

Kungsleden förvärvar profilfastighet i Malmö

Kungsleden AB (publ) fortsätter arbetet att förvärva strategiska fastigheter i utvalda tillväxtregioner, denna gång genom köpet av Mässhallen 1 i Malmös mest expansiva område Hyllie. Fastigheten består av MalmöMässan och ett planerat parkeringshus till ett sammanlagt förvärvspris på 320 Mkr.

Mässhallen 1 är en unik fastighet med bara några minuters avstånd till centrala Malmö, Kastrup och Köpenhamn. Fastigheten har med sin närhet till Emporia, Malmö Arena och Hyllie station ett av Malmös mest strategiska lägen med stor framtidspotential.

Säljare är Midroc som uppförde fastigheten 2012 och hyresgäst är Artexis Nordic AB som hyr hela byggnaden med en uthyrningsbar area på 20 550 kvm på ett långt hyresavtal. Förvärvspriset för MalmöMässan uppgår till 255 Mkr och tillträde äger rum den 3 november.

Det planerade parkeringshuset kommer att uppföras av Midroc och bestå av omkring 350 parkeringsplatser och 300 kvm kommersiella lokaler.

”Det är mycket glädjande att vi nu förvärvar ’MalmöMässan’ som är en modern fastighet med en bra hyresgäst i Malmös mest expansiva område. Förvärvet ligger helt i linje med vår strategi om att växa vår fastighetsportfölj i storstäder och tillväxtregioner” säger Ylva Sarby Westman, transaktionschef på Kungsleden.


Foto: Mässhallen 1


Foto: Hyllie, Malmö

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, Transaktionschef Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se
Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30/9 2014 kl. 7.30. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.