Pressmeddelanden

Kungsleden förvärvar fastigheter för 2 miljarder i Kista Science City

Kungsleden AB förvärvar Kista One samt ytterligare tre kontorsfastigheter i Kista Science City av Areim. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om drygt 2 miljarder kronor och tillträde äger rum under första kvartalet 2015.

Samtliga fastigheter är nyligen ombyggda och helt moderniserade. Två av fastigheterna är certifierade enligt LEED Gold och två enligt Green Building. Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 73 000 kvm.

Kista har ett strategiskt läge mellan Stockholm och Arlanda samt med direkt anknytning till E4 och E18. Fastigheterna ligger nära Kista Galleria och huvudgatan Kistagången, ett läge som kommer att förbättras ytterligare i och med den planerade tvärbanan längs Kistagången.

Kungsleden äger sedan tidigare tre fastigheter i Kista som tillsammans med dessa fyra fastigheter gör Kungsleden till den tredje största fastighetsägaren inom kontor i Kista med en total area på nästan 100 000 kvm.

Tillträde kommer att äga rum under första kvartalet 2015.

”Kungsleden har ambitiösa tillväxtplaner och det här förvärvet ligger helt i linje med vår plan att stärka portföljen med hållbara fastigheter av hög kvalitet och i rätt lägen. Kista Science City är en av Stockholms mest intressanta och etablerade kontorsmarknader och vi har länge velat stärka vår närvaro här”, säger Biljana Pehrsson, VD för Kungsleden.  

”Kistaportföljen, som ägs av Areim Fond I, är sedan en tid färdigutvecklad och klar för försäljning i enlighet med vår strategi”, säger Therese Rattik, vd på Areim. ”Kista är en stark delmarknad som vi tror på och vi ser gärna nya förvärv för Areims del i Kista i framtiden.”

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Ylva Sarby Westman, Transaktionschef Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3/12 2014 kl. 10.30 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.