Pressmeddelanden

Kungsleden förstärker inom transaktion och värdering

Kungsleden AB rekryterar Johan Denell och Jacob Holmquist samt utser Andreas Norberg till Senior Investment Manager.

Kungsleden har ambitiösa tillväxtplaner och fortsätter arbetet med att förvärva strategiska fastigheter i storstäder och tillväxtregioner. Dessutom fortsätter försäljningsarbetet med syfte att optimera fastighetsportföljen i enlighet med den nya strategin. Som långsiktig fastighetsägare lägger vi också mycket kraft på värdering och investeringsbedömning. Därför har vi beslutat att förstärka organisationen inom transaktion och värdering.

Andreas Norberg har under hösten utsetts till Senior Investment Manager. Andreas har lång erfarenhet av fastighetstransaktioner och har arbetat 8 år inom CBRE innan han för fyra år sedan kom till Kungsleden. Andreas har genomfört många framgångsrika transaktioner och kommer i sin nya roll ha ett operativt affärsansvar för transaktioner som syftar till att optimera fastighetsportföljen.

Johan Denell har rekryterats som Senior Investment Manager. Johan har lång erfarenhet och bred kompentens från både svensk och internationell fastighetsmarknad och kommer närmast från egen konsultverksamhet. Johan har tidigare haft ledande befattningar hos bland annat Ektornet/Swedbank, Hypo Real Estate, Diligentia och Skandia Fastighet. Johan kommer med sin bakgrund bli ett värdefullt tillskott till organisationen och bland annat arbeta med att konkretisera den strategiska inriktningen för såväl förvärv som försäljningar.

Vidare har Jacob Holmquist rekryterats som Fastighetsvärderare. Jacob är civilingenjör från LTH och har arbetat med fastighetsvärdering, investeringsanalys och transaktioner i 14 år. Jacob kommer närmast från DTZ där han varit Associate Director och har tidigare arbetat på Aberdeen Property Investors och Newsec Advice. Jacob är auktoriserad fastighetsvärderare och MRICS (Member of Rics) och kommer att ansvara för värdering av Kungsledens fastighetsbestånd.

”Som långsiktig fastighetsägare kommer vi vara fortsatt aktiva på transaktionsmarknaden och lägga mycket fokus på analys, värdering och investeringsbedömning. Vi har därför beslutat att genomföra denna organisationsförändring och förstärka teamet med ytterligare två seniora medarbetare” säger Ylva Sarby Westman, transaktionschef på Kungsleden.

”Andreas Norberg, Johan Denell och Jacob Holmquist utgör tillsammans med övriga medarbetare inom transaktionsavdelningen ett riktigt dream team i det fortsatta arbetet med att optimera vår fastighetsportfölj och förverkliga det nya Kungsleden”.

   
Bildtext: Andreas Norberg, Johan Denell och Jacob Holmquist

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, Transaktionschef Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se
Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 9/12 2014 kl. 07.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.