Pressmeddelanden

Kungsleden flyttar till egen fastighet

Kungsleden AB (publ) har beslutat att flytta sitt huvudkontor till egna lokaler på Warfvinges väg 29-33 på västra Kungsholmen i Stockholm. Flytten beräknas ske i augusti/september 2015.

Kungsleden har haft sitt huvudkontor på Vasagatan sedan 2011, men som ett led i bolagets nya strategi som långsiktig fastighetsägare har beslut tagits om att flytta till en egen fastighet. Fastigheten ligger mitt på den centrala boulevarden Warfvinges väg där många stora bolag förlagt sina huvudkontor, däribland Skanska. 

”Som en av Sveriges största fastighetsägare med fokus på fastigheter inom kontor, industri/lager och handel är det självklart att vårt huvudkontor ska ligga i en av våra egna fastigheter, vi ska leva som vi lär. Vår fastighet på Warfvinges väg ligger mitt i ett område som pulserar av liv och förändring vilket speglar nya Kungsleden väl”, säger Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.

Hela området genomgår en förändring och när det är fullt utbyggt kommer det att inrymma 20 000 boende, upp emot 35 000 arbetsplatser och därutöver en rad nya restauranger och butiker samt ett brett serviceutbud. Kontoret kommer att byggas om för att passa huvudkontorets behov där fokus bland annat ska ligga på öppna sociala ytor, platser för kreativa möten samt kontorsmiljöer som möjliggör samarbete och dialog.

”Det är viktigt att huvudkontoret illustrerar det nya Kungsleden och andas den profil och de värderingar vi lever efter. Det ska också stimulera en ökad samverkan mellan medarbetarna samt vara en plats som vi med stolthet visar upp för kollegor, kunder, investerare och andra viktiga målgrupper”, fortsätter Biljana Pehrsson.


Foto: Kungsledens nya huvudkontor på Kungsholmen

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 9/10 2014 kl. 7.30. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.