Pressmeddelanden

Kungsleden avyttrar sista utlandsfastigheten

Kungsleden AB (publ) lämnar Tyskland i och med försäljningen av en industrifastighet i Bergkamen. Försäljningspriset uppgår till drygt EUR 8 miljoner vilket är i nivå med bokfört värde. Frånträde beräknas ske innan årsskiftet.

”Vi har arbetat med att avyttra våra utlandsfastigheter eftersom det inte är en del av vår strategi. Industrifastigheten i Bergkamen var vår sista utlandsfastighet och vi fortsätter nu fokusera på prioriterade tillväxtmarknader i Sverige”, säger Ylva Sarby Westman, transaktionschef på Kungsleden.


Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, Transaktionschef Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se
Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 29/10 2014 kl. 14.30. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.