Pressmeddelanden

Kungsleden använder nanoteknik i miljöarbetet

Kungsleden genomför just nu Sveriges största solfilmsprojekt baserad på nanoteknik och testar samtidigt nya takmaterial. Båda projekten genomförs i Västerås och syftar till att förbättra klimatet i Kungsledens fastigheter. Gemensamt för projekten är valet av nya tekniklösningar.

En av Kungsledens fastigheter i Västerås har stora glaspartier vilket medför en utmaning med inomhusklimatet på grund av solens instrålning under sommarhalvåret. Tillsammans med tillverkaren 3M och Kungsledens entreprenör Basreklam, har en ny solfilm baserad på nanoteknik monterats på fastighetens 900 kvm stora glaspartier.

Fördelen med solfilmen är att den är i princip osynlig för blotta ögat men reducerar solvärmeinstrålningen med ca 60 procent och solens UV-strålar med 99,9 procent. Solfilmens optiska egenskaper gör att den bländar av solljuset utan att lokalen känns mörkare. Dessutom innehåller inte solfilmen metaller vilket annars är vanligt i traditionella solfilmer. Därmed undviks korrison och signalstörning för mobiltelefoner.

”Tack vare 3Ms solfilm behöver vi inte kyla bort värmen, vilket är väldigt energikrävande. Som stor fastighetsägare har vi ett ansvar gentemot miljön och våra hyresgäster. Därför tittar vi ständigt på nya tekniker och material som kan förbättra vårt avtryck på miljö och samhälle”, säger Thomas Wallin, förvaltare på Kungsleden.

Kungsleden har även valt att titta på en alternativ teknik som takmaterial på en kontorsbyggnad på Finnslättenområdet. Taket är 4 200 kvm stort och täckt med mineralen Olivine, ett av våra vanligaste mineraler. Olivine har en förmåga att fånga upp koldioxid vilket innebär att när det regnar på taket reagerar koldioxiden i luften med Olivinet och omvandlas till silicon dioxid (ett av jordskorpans vanligaste ämnen) och magnesium karbonat (magnesit).

”Fördelen med stora tak är att de har en omfattande exponeringsyta och blir därmed effektiva koldioxidfångare. Taket på vår kontorsbyggnad fångar upp 7 500 kg koldioxid under sin livslängd på 30 år vilket motsvarar utsläppen vid 5 300 mils bilkörning”, fortsätter Thomas Wallin.

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Wallin, förvaltare Kungsleden | 021 40 44 84 | thomas.wallin@kungsleden.se

Maria Sandell, hållbarhetschef Kungsleden | 08-503 052 33 | maria.sandell@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 26/11 2014 kl. 07.00 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.