Pressmeddelanden

Inbjudan till Kungsledens presentation av delårsperioden januari-juni på Operaterassen i Stockholm

Fredagen den 15 augusti klockan 8.45 bjuder Kungsleden AB (publ) in kapitalförvaltare, analytiker och media till en presentation av Kungsledens delårsrapport för perioden januari - juni 2014 med VD Biljana Pehrsson och vVD, Ekonomi/finansdirektör Anders Kvist.

Klockan 8.00 samma dags släpps delårsrapporten för andra kvartalet 2014. Rapporten kommer finnas tillgänglig på www.kungsleden.se/rapporter

Presentationen sker på svenska och kan även följas live på www.kungsleden.se. Därefter kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på Kungsledens webbplats.

Frukost serveras från klockan 08:30.

Adress: Operaterrassen, Karl XII:S torg, Stockholm

Anmälan
Vänligen anmäl deltagande till presentationen på www.financialhearings.com

Journalister som önskar genomföra längre enskilda intervjuer ombeds kontakta Marie Mannholt enligt nedan, senast ett par dagar före presentationen.

Telefonkonferens på engelska
Direkt efter presentationen, klockan 10:15 hålls en telefonkonferens för engelsktalande deltagare, ingen föranmälan krävs. VD Biljana Pehrsson och vVD & ekonomi/finansdirektör Anders Kvist presenterar huvuddragen från delårsrapporten och erbjuder möjlighet att ställa frågor.

Telefonnummer till konferensen:
UK +44 2031940546 SE: +46 851999353

Telefonkonferensen kan också följas live på www.kungsleden.se

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Marie Mannholt, Marknads- och kommunikationschef | 08 503 052 20 | marie.mannholt@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11/7 2014 kl. 8.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.