Pressmeddelanden

Inbjudan till Kungsledens bokslutspresentation och finansiell kalender 2014

Den 13 februari 2014 klockan 08:00 publicerar Kungsleden AB (publ) sin bokslutskommuniké 2013.

Med anledning av detta bjuder företaget in investerare, kapitalförvaltare, analytiker och media den 13 februari klockan 08:45 till en presentation där VD Biljana Pehrsson och vVD & ekonomi/finansdirektör Anders Kvist presenterar och kommenterar kommunikén.

Presentationen sker på svenska och kan följas live på webben, se webbsändningen här.

Därefter kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på www.kungsleden.se

Frukost serveras från klockan 08:30.
Adress: Operaterrassen, Karl XII:S torg, Stockholm

Anmälan
Vänligen anmäl deltagande till bokslutspresentationen på www.financialhearings.com

Journalister som önskar genomföra längre enskilda intervjuer ombeds kontakta Marie Mannholt enligt nedan, senast ett par dagar före presentationen.

Telefonkonferens på engelska
Direkt efter presentationen, klockan 10:15 hålls en telefonkonferens för engelsktalande deltagare, ingen föranmälan krävs. VD Biljana Pehrsson och vVD & ekonomi/finansdirektör Anders Kvist presenterar huvuddragen från bokslutskommunikén och erbjuder möjlighet att ställa frågor.

Telefonnummer till konferensen: SE: +46 850598261 UK: +44 2076602079

Telefonkonferensen kan också följas live på webben, se webbsändningen här.

Finansiell kalender 2014

13 februari       Bokslutskommuniké (notera att datumet är ändrat)

27 mars            Årsredovisning 2013

29 april             Delårsrapport, Q1 2014 (notera att datumet är ändrat)

29 april             Årsstämma i Stockholm

15 augusti        Delårsrapport, Q2 2014

24 oktober        Delårsrapport, Q3 2014

Kalendariet finns även publicerat på kungsleden.se/kalender

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Marie Mannholt, Marknads- och kommunikationschef | 08 503 052 20 | marie.mannholt@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4/2 2014 kl. 15.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.