Pressmeddelanden

Kungsledens HR & Kommunikationsdirektör blir Vd för Springtime

Kungsledens HR och Kommunikationsdirektör Cecilia Gannedahl går vidare för att bli VD för kommunikationsbyrån Springtime.

"Cecilia har sedan 2007 varit en viktig del av företagsledningen. Hon har stärkt Kungsledens varumärke och varit drivande i byggandet av en företagskultur som idag är väl förankrad där bolaget vid upprepade tillfällen fått utmärkselser för sitt höga medarbetareengagemang. Jag vill tacka Cecilia för hennes insatser och önska henne lycka till framöver”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus.

Cecilia Gannedahl tillträder sitt nya jobb den 1 juni 2013.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Cecilia Gannedahl HR och Kommunikationsdirektör | mobil 070-690 65 80

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22/3 2013 kl. 11.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.