Pressmeddelanden

Kungsleden köper två fastigheter i Göteborg

Kungsleden AB (publ) köper två lager- och kontorsfastigheter i Högsbo i Göteborgs kommun för en total köpeskilling om cirka 71,5 Mkr inklusive transaktionskostnader. Den initiala direktavkastningen uppgår till cirka 8,3 procent.

De två fastigheterna har en total uthyrningsbar yta på cirka 13 700 kvm och hyresvärdet uppgår till cirka 10,2 Mkr. De största hyresgästerna är Kopparbergs Bryggeridepå AB, Millons Bil AB & Swedtire AB.
 
”Med dessa fastighetsköp börjar vi implementeringen av Kungsledens investeringsprogram som är en av hörnstenarna i vår nya affärsstrategi. Fokus ligger nu på att förvärva, förvalta och förädla fastigheter med hög riskjusterad avkastning inom segmenten industri/lager, kontor och handel i Storstockholm, Mälardalen, sydvästra Sverige och tillväxtorter i Norrland”, säger Anders Kvist, t f VD för Kungsleden.  
 
Tillträde är den 18 juni 2013.


Högsbo 10:17


Högsbo 14:7

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, tillförordnad vd Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | mobil 070-690 65 63

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18/6 2013 kl. 09.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.