Pressmeddelanden

Kungsleden köper två fastigheter i Göteborg

Kungsleden AB (publ) köper två lager- och butiksfastigheter i Högsbo i Göteborgs kommun för en total köpeskilling om cirka 56 Mkr inklusive transaktionskostnader.

De två fastigheterna har en total uthyrningsbar yta på cirka 6 700 kvm och hyresvärdet uppgår till cirka 6,4 Mkr.

De största hyresgästerna är Möblera Huset och Elgross’n.

”Genom detta förvärv stärker vi vår närvaro ytterligare i Högsbo i Göteborgs kommun. Fastigheterna passar väl in i vår portfölj och Högsbo är ett område med en god utvecklingspotential med sitt strategiskt fördelaktiga läge i Göteborg", säger Biljana Pehrsson, VD för Kungsleden.

Tillträde är den 31 oktober 2013.


Högsbo 20:12

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | tfn 08-503 052 04

Anders Kvist, vVD och Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052 11

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30/10 2013 kl. 13.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.