Pressmeddelanden

Kungsleden köper handelsfastighet i Halmstad

Kungsleden AB (publ) köper en handelsfastighet i Flygstaden i Halmstad för en total köpeskilling om cirka 42 Mkr inklusive transaktionskostnader. Den initiala direktavkastningen uppgår till cirka 7,5 procent.

Fastigheten har en total uthyrningsbar yta på cirka 4 040 kvm och hyresvärdet uppgår till cirka 3,6 Mkr. Hyresgäst är Willys.

”Med köpet i Flygstaden förstärks vår fastighetsportfölj i sydvästra Sverige med en handelsfastighet med hög riskjusterad avkastning. Lokalisering, avkastningsnivå och fastighetstyp är helt i linje med vår nya affärsstrategi”, säger Anders Kvist, t f VD för Kungsleden.

Tillträdet gjordes den 1 juli 2013.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, tillförordnad vd Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | mobil 070-690 65 63

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1/7 2013 kl. 16.30. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.