Pressmeddelanden

Inbjudan till Kungsledens boksluts- och strategipresentation

Den 15 februari bjuder Kungsleden AB (publ) in kapitalförvaltare, analytiker och journalister till en presentation av Kungsledens bokslut 2012 samt huvuddragen i ny strategi. Presentationen sker på svenska och kan följas direkt på kungsleden.se.

Samtliga presentationer kommer att finnas tillgängliga på svenska och engelska på kungsleden.se/rapporter.

Agenda bokslutspresentation

12.00 – 14.00  Kungsledens VD Thomas Erséus samt vVD/CFO Anders Kvist presenterar bokslutet för 2012 samt huvuddragen i ny strategi.

Lunch serveras kl 12.00.

Adress: Operaterassen, Karl XII:S torg, Stockholm

Vänligen anmäl deltagande till bokslutspresentation samt lunch på http://www.financialhearings.com/.

Telefonkonferens på engelska

Telefonkonferens för engelsktalande deltagare hålls den 15 februari 14.30 där VD Thomas Erséus samt vVD/CFO Anders Kvist presenterar huvuddragen från bokslutkommunikéen samt den nya strategin. Telefonnummer till konferensen:

SE: +46850556476

UK: +442033645374.

Varmt välkommen!

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Cecilia Gannedahl, HR och Kommunikationsdirektör | tfn 08-503 052 15 | mobil 070-690 65 80

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7/2 2013 kl. 13.00

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2012 av 281 fastigheter med ett bokfört värde om 14,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 101 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.