Pressmeddelanden

Biljana Pehrsson årets kvinnliga förebild i fastighetsbranschen

Kungsledens vd Biljana Pehrsson får priset för ”Årets kvinnliga förebild i fastighetsbranschen” Biljana delar utmärkelsen tillsammans med Siv Malmgren vd på John Mattson.

För tionde året i rad delas priset ut av Fastighetsägarna i Stockholm i samarbete med tidningen Fastighetsnytt. Priset syftar till att synliggöra kvinnliga ledare för att inspirera fler kvinnor att axla tyngre och ansvarsfulla positioner.

Juryns motivering lyder:
”Biljana Pehrsson har gedigen nationell och internationell erfarenhet från fastighetsutveckling och – investeringar. Med dokumenterad stor kompetens och personlig genomslagskraft tar hon nu steget till posten som vd för ett stort börsnoterat fastighetsföretag. Biljana är modig och vågar ta för sig - en förebild för kvinnor i branschen.”

”Det känns helt fantastiskt kul och en stor ära att få det här priset. Många av tidigare pristagare är kvinnor som jag haft som förebilder så jag är väldigt glad och tacksam för detta”, säger Biljana Pehrsson.

För mer information vänligen kontakta:

Maria Elvin, Marknadschef Kungsleden | tfn 08-503 052 23

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19/9 2013 kl. 17:45. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.