Pressmeddelanden

Kungsleden visar positiv nettouthyrning och hyr ut till Inspecta i Malmö

Kungsleden AB (publ) visar efter årets första två kvartal en positiv nettouthyrning för den kommersiella portföljen. I juni tecknades ett åttaårigt hyresavtal med Inspecta som hyr en hel fastighet om cirka 1 500 kvm i Malmö.

Byggnaden, som tidigare varit uthyrd till en skola, består av en kontorsdel och en kombinerad verkstad- och lagerdel. Beräknad inflyttning är den 1 januari 2013.

Inspecta har 25 kontor i Sverige och är, med sina tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning, marknadsledande i Norden.
Kungsledens uthyrning i Malmö utvecklas stabilt. Den ekonomiska uthyrningsgraden för hela Öresundsregionen har gått upp från 85,9 procent till 87,2 procent på ett år.

”Det är glädjande att se att vi har en positiv nettouthyrning i vår kommersiella portfölj vilket visar på en fortsatt stabil hyresmarknad och god förvaltning för Kungsleden. Sedan årsskiftet har vi omförhandlat och tecknat nya hyresavtal till ett årligt värde på cirka 40 Mkr, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4/7 2012 kl. 08.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 mars 2012 av 317 fastigheter med ett bokfört värde om 15,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 100 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.