Pressmeddelanden

Kungsleden vinner pris för employer branding-arbete

Fastighetsbolaget Kungsleden vann priset Årets Nykomling under Universum Award som igår gick av stapeln på Berns i Stockholm. Priset som Årets Nykomling uppmärksammar det företag som på kort tid lyckats öka sin attraktionskraft bland studenter och målinriktat jobbat med sitt arbetsgivarvarumärke.

Sedan 2007 har Kungsleden arbetat med att stärka företagskulturen vilket har resulterat i ett starkt ambassadörskap bland medarbetarna.

Motiveringen löd:

Kungsleden vinner Årets nykomling för sitt employer branding-arbete och för att på kort tid lyckats få starka resultat och tydliga ökningar i attraktivitet. Frågan är väl förankrad i ledningsgruppen och det finns förståelse i hela företaget för betydelsen av att vara en attraktiv arbetsgivare. Kungsleden har med stor omsorg valt ut personer som representerar företaget utåt vilket gett tydliga resultat bland studenter. Kungsleden associeras också starkt med gott ledarskap vilket är en av de mest drivande faktorerna för attraktivitet.

"Det är jätteroligt att som första företag på så kort tid lyckas vinna ett pris i Universum Award. Jag tror att vi lyckats kommunicera en sann och äkta bild av Kungsleden som arbetsplats tack vare våra engagerade medarbetare", Säger Cecilia Gannedahl, HR och Kommunikationsdirektör.

För mer information vänligen kontakta:

Cecilia Gannedahl, HR och Kommunikationsdirektör | tfn 08-503 052 15 | mobil 070-690 65 80

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14/3 2012 kl. 08.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 december 2011 av 636 fastigheter med ett bokfört värde om 26,1 Mdr. Beståndet fanns i totalt 143 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.