Pressmeddelanden

Kungsleden ser ökad efterfrågan på lokaler i Gävle och hyr ut till Spendrups transportföretag BIBAB

Kungsleden AB:s (publ) har tecknat ett sexårigt hyresavtal med BIBAB, Bryggeritransporter i Bergslagen AB, som sköter all transport och distributionsverksamhet åt Spendrups. BIBAB flyttar därmed sin verksamhet från Uppsala till Gävle och sänker koncernens transportkostnader.

Logistiklokalen uppgår till cirka 1 300 kvm och tillsammans med den befintliga hyresgästen Nilar International AB är nu cirka 20 procent av ”Tomokohus” uthyrt. Potentialen i fastigheten är stor med många tillbyggnadsmöjligheter.

”Efterfrågan på den här typen av lokaler med hög takhöjd och stora fria ytor har ökat. Vi tror på läget i Gävle som en bra ort för logistik och transport”, säger Thomas Erséus i en kommentar.

Gävle Hamn avser att investera 500 Mkr för nya kajer, större hamnplan och en ny inseglingsled. Också järnvägsförbindelsen ska förbättras. Efter investeringarna ska hamnens kapacitet öka med 40 procent, från nuvarande 5 miljoner ton till över 7 miljoner ton gods årligen.

Kungsledens befintliga hyresgäst Nilar International AB kommer under oktober/november att påbörja automatisering av sin tillverkning och därmed öka produktionstakten ordentligt. Bolagets bedömning är att under en två-års period utöka verksamheten med 2 000 – 3 000 kvm. Kungsleden uppskattar att fastigheten ”Tomokohus” är fullt uthyrd under 2014.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Cristoffer Högberg, förvaltare Kungsleden | tfn 08-503 052 28 | mobil 070-690 65 83

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13/9 2012 kl. 11.00

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 juni 2012 av 322 fastigheter med ett bokfört värde om 15,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 101 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.