Pressmeddelanden

Kungsleden förstärker i Göteborg och ser ökat intresse för vakanta lokaler

Kungsleden AB:s (publ) har anställt Tommy Leckborn som förvaltare med fokus på uthyrning och utveckling i Göteborg. Tommy har tidigare jobbat med uthyrning av Ytterbygg ABs bestånd i Kungälv, Göteborg och Mölndal.

Tommy kommer initialt att arbeta med Kungsledens bestånd i Kungsbacka där hans breda erfarenhet av uthyrnings- och utvecklingsarbete kommer väl till pass. Målsättningen är bland annat att påskynda uthyrningen av de vakanser som uppstod efter Kungsbacka Graphics konkurs.

Kungsleden äger och förvaltar 75 fastigheter i Region Väst till ett värde av cirka 2,7 Mdr. Kungsledens hyresmarknad i västra Sverige är stabil med ett sedan årsskiftet stadigt ökande intresse för bolagets vakanta lokaler.  Den ekonomiska vakansen för Kungsleden i västra Sverige är i huvudsak koncentrerad till ett fåtal projektfastigheter.

”Vi tror att rekryteringen av Tommy stärker vår kompetensbas och skapar än bättre förutsättningar att ta hand om befintliga och nya hyresgäster.  Vi står nu väl rustade att möta de utmaningar och möjligheter vi ser framför oss i Väst”, säger Nicklas Arfvidsson, Regionchef Göteborg, i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Nicklas Arfvidsson, Regionchef Göteborg Kungsleden | tfn 031-755 56 31 | mobil 070-690 65 57

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23/8 2012 kl. 10.00

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 juni 2012 av 322 fastigheter med ett bokfört värde om 15,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 101 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.