Pressmeddelanden

Kungsleden åter en av Sveriges Bästa Arbetsplatser

Kungsleden AB (publ) utsågs igår för tredje året i rad till en av Sveriges bästa arbetsplatser i undersökningen gjord av institutet Great Place to Work. I kategorin medelstora bolag kom Kungsleden på andra plats och blev därmed bäst bland fastighetsbolagen.

Undersökningen genomförs för tionde året i rad. Syftet med undersökningen Sveriges Bästa Arbetsplatser är att uppmärksamma och hylla de organisationer som aktivt arbetar för att skapa en föredömlig arbetsplatskultur, samt inspirera de som vill påbörja ett sådant utvecklingsarbete.

Kungsleden har under de senaste åren medvetet arbetat med den interna företagskulturen. För femte året i rad uppvisar Kungsleden en allt starkare organisation med mer välmående medarbetare och ett positivt klimat.

Arbetsglädje och ambassadörskap på topp

2011 års medarbetarundersökning visade på ett index för arbetsglädje på 81, att jämföra med genomsnittet för Sverige på 66. Ambassadörskapet bland medarbetare är stort och den stora majoriteten bland Kungsledens medarbetare kan tänka sig att rekommendera sin arbetsplats för andra. Kungsledens index uppgick här till 91 och kan jämföras med 72 för ett genomsnitt i Sverige.

”Jag är väldigt stolt över att Kungsleden även i år igen finns med bland Sveriges bästa arbetsplatser och att vi dessutom lyckats avancera till en andra plats. Den här utmärkelsen är mycket glädjande och jag ser det som ett kvitto på att våra insatser kopplat till medarbetarengagemang går i rätt riktning. Trivsel på arbetsplatsen är centralt för såväl motivation som resultat”, säger Kungsledens HR och Kommunikationsdirektör Cecilia Gannedahl i en kommentar.

För mer information vänligen kontakta:

Cecilia Gannedahl, HR och Kommunikationsdirektör | tfn 08-503 052 15 | mobil 070-690 65 80

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16/3 2012 kl. 08.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 december 2011 av 636 fastigheter med ett bokfört värde om 26,1 Mdr. Beståndet fanns i totalt 143 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.