Pressmeddelanden

Operahus i Slagsta vinnande bidraget i KTH-tävling

Kungsleden AB (publ) har i samarbete med fastighetsbolaget Gelba samt Kungliga Tekniska Högskolan genomfört en koncepttävling bland studerande. Tävlingen är en del i arbetet med att utveckla en fastighet i Slagsta Strand, omkring 15 kilometer söder om Stockholm och 5 kilometer söder om Kungens Kurva. Det vinnande förslaget går ut på att bygga om fastigheten för att inrymma ett operahus.

”Vår vision är att bygga om huset i Slagsta Strand till en opera. Vi vill ifrågasätta innerstadens ensamrätt på finkultur och ge förorten ett erkännande. Med förslaget vill vi belysa det samtal som pågår om integration mellan samhällsklasser, åldrar och etniciteter”, säger Joel Cederberg som företräder det vinnande laget.


”Kungsleden jobbar aktivt för att göra något som är hållbart och långsiktigt för byggnaden och platsen. Det är fantastiskt vilken kreativitet studenterna vid KTH har visat.  Det vinnande bidraget stämmer även väl överens med vad Kungsleden står för; nytänkande, närvarande och förenklande. Nytänkandet är ju uppenbart samtidigt som det också är ett bra sätt att visa närvaro i samhället och att förenkla för fler att ta del av konst och musik. Genom tävlingen tillvaratar vi duktiga studerandes idéer för att skapa ett hus fullt av möjligheter och på så sätt bidra till en levande stadsdel”, säger Frida Stannow Lind, affärsutvecklare på Kungsleden.

Det vinnande bidraget lämnades in av arkitekturstudenterna Gustav Wallerius, Lisa Ekström, Karin Hedqvist samt Joel Cederberg. Prisutdelningen skedde på fredagen där de tre främsta förslagen belönades varav vinnaren med 25 000 kronor.

Regulatorisk


För mer information vänligen kontakta:

Frida Stannow Lind, affärsutvecklare, Kungsleden | tfn 08-503 052 30 | mobil 070-690 61 84
Cecilia Gannedahl, HR och Kommunikationsdirektör, Kungsleden | tfn 08-503 052 15 | mobil 070-690 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press
Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8/4 2011 kl. 13.30.
Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 december 2010 av 592 fastigheter med ett bokfört värde om 21,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 133 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på OMX Nordiska Börsen sedan 1999.