Pressmeddelanden

Kungsleden tecknar tioårigt Grönt avtal med Westinghouse

Kungsleden AB (publ) har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Westinghouse Electric Sweden AB, världsledande företag inom kärnkraftsteknik. Westinghouse kommer att hyra drygt 14 000 kvm på Finnslätten i Västerås till ett årligt hyresvärde om cirka 16 Mkr. Hyresavtalet som tecknas är ett så kallat Grönt hyresavtal där Kungsleden samarbetar med sina hyresgäster för att minska miljöbelastningen genom lägre energianvändning.

De två byggnaderna, 13 000 kvm kontor och 1000 kvm verkstad har stått tomma i cirka tio år efter det att ABB lämnade lokalerna. Fastigheten kom i Kungsledens ägo vid köpet av NR Nordic & Russia Properties i början av 2011. Byggnaderna kommer att anpassas för Westinghouse under 2012 för planerad inflyttning i slutet av 2012.

”Jag är väldigt glad över att hyra ut en så stor yta som varit vakant länge och det känns bra att förstärka relationen med Westinghouse. Det ger oss ett tryggt och stabilt kassaflöde som också påverkar vår uthyrningsgrad positivt”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29/12 2011 kl. 08.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2011 av 639 fastigheter med ett bokfört värde om 26,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 142 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.