Pressmeddelanden

Kungsleden köper fastighet för 97 Mkr

Kungsleden AB (publ) köper en kommersiell fastighet för 97 Mkr inklusive transaktionskostnader. Direktavkastningen uppgår till 7,4 procent.

Fastigheten ligger i Upplands Väsby, tre mil norr om Stockholm, och har en uthyrningsbar yta om cirka 13 500 kvm varav 85 procent utgörs av lager och 15 procent av kontor. Hyresvärdet uppgår till cirka 8,3 Mkr.

Fastigheten hyrs till sin helhet av Jobman Workwear, ledande varumärke inom arbetskläder, på ett femårigt avtal. Tillträde planeras till den 3 maj 2011.

”Den här fastigheten passar väl in i Kungsledens portfölj avseende hög och stabil avkastning. Fastigheten ligger i ett bra område med bra kommunikationer. En stabil hyresgäst borgar även för ett fortsatt stabilt kassaflöde”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

 

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press
Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19/4 2011 kl. 15.15.
Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 december 2010 av 592 fastigheter med ett bokfört värde om 21,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 133 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på OMX Nordiska Börsen sedan 1999.