Pressmeddelanden

Kungsleden köper fastighet för 52 Mkr

Kungsleden AB (publ) köper en kommersiell fastighet för 52 Mkr till en direktavkastning på 11 procent.

Fastigheten ligger i Motala och har en uthyrningsbar yta på cirka 30 000 kvm. Hyresvärdet uppgår till cirka 6 Mkr.

Fastigheten hyrs i sin helhet av AB Motala Verkstad på ett 17-årigt avtal. Motala Verkstad konstruerar, bearbetar och monterar mekaniska system.

Tillträde är planerat till den 3 maj 2011.

”Det här är en väldigt bra och högavkastande fastighet med stabil hyresgäst", säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press
Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29/4 2011 kl. 08.00.
Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 mars 2011 av 629 fastigheter med ett bokfört värde om 25,5 Mdr. Beståndet fanns i total 141 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.