Pressmeddelanden

Kungsleden hyr ut 15 000 kvm i Slagsta

Kungsleden AB (publ) har tecknat ett treårigt hyreskontrakt med Hemmamässan. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 15 000 kvm med ett årligt hyresvärde på cirka 13 Mkr.

Fastigheten, ligger i Norra Botkyrka vid Slagsta Strand, och har en total uthyrningsbar yta på cirka 46 000 kvm. Efter ett fokuserat utvecklings- och uthyrningsarbete tillsammans med Gelba Fastigheter AB, slår portarna upp för en permanent inredningsmässa med start i februari 2012. Med ett handelsläge precis vid E4:an blir Hemmamässan en arena för alla inredningsintresserade. Andra stora hyresgäster i fastigheten är Net on Net och Logica.

”Jag är väldigt glad över att vi hittat denna långsiktiga lösning tillsammans med Hemmamässan. Konceptet och handelsläget precis vid E4:an har förutsättningar för att bli ett nytt utflyktsmål”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5/9 2011 kl. 08.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 juni 2011 av 635 fastigheter med ett bokfört värde om 26,1 Mdr. Beståndet fanns i total 143 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.