Pressmeddelanden

Kungsleden bästa arbetsplats bland fastighetsbolagen

Kungsleden AB (publ) utsågs igår för andra året i rad till en av Sveriges bästa arbetsplatser i undersökningen av Great Place to Work Institute. I kategorin medelstora bolag kom Kungsleden på en tredjeplats och etta bland fastighetsbolagen.

Undersökningen omfattade i år cirka 80 företag och den genomförs för nionde året i rad. Syftet med undersökningen Sveriges Bästa Arbetsplatser är att uppmärksamma och hylla de organisationer som aktivt arbetar för att skapa en föredömlig arbetsplatskultur, samt inspirera de som vill påbörja ett sådant utvecklingsarbete.


Kungsleden har under de senaste åren medvetet arbetat med den interna företagskulturen. För fjärde året i rad uppvisar Kungsleden en allt starkare organisation med mer välmående medarbetare och ett positivt klimat. 2010 års engagemangsindex uppnådde 87 procent, där normvärdet för högpresterande organisationer ligger på 75 procent. Resultatet för 2010 års medarbetarundersökning via Synovate visade ett medarbetarindex på 73 procent och ett ledarskapsindex på 75 procent vilken kan jämföras med 71 och 70 för föregående år.

”Jag är väldigt stolt över att Kungsleden i år igen finns med bland Sveriges bästa arbetsplatser och att vi dessutom lyckats avancera till en tredjeplats. Den här utmärkelsen är mycket glädjande och jag ser det som ett kvitto på att våra insatser kopplat till medarbetarengagemang går i rätt riktning. Trivsel på arbetsplatsen är centralt för såväl motivation som resultat”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Cecilia Gannedahl, HR och Kommunikationsdirektör | tfn 08-503 052 15 | mobil 070-690 65 80


___

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press
Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1/4 2011 kl. 08.00.
Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 december 2010 av 592 fastigheter med ett bokfört värde om 21,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 133 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på OMX Nordiska Börsen sedan 1999.