Pressmeddelanden

Göran Linder lämnar Kungsleden

Göran Linder, tidigare Divisionschef Publika fastigheter på Kungsleden AB (publ) tillträder i augusti en tjänst som affärschef inom Peab Fastighetsutveckling och lämnar i samband med detta Kungsleden. Göran har arbetat på Kungsleden i 13 år.

Göran Linder byggde upp Kungsledens publika fastighetsbestånd som idag ligger i det fristående bolaget Hemsö, till lika delar ägt av Kungsleden och Tredje AP-fonden. Göran har även ansvarat för Kungsledens tyska bestånd av äldreboende vilket under föregående år såldes till Hemsö.

”Göran har gjort ett fantastiskt jobb inte minst i uppbyggnaden av vårt publika segment. När Göran nu efter 13 år beslutat sig för att pröva sina vingar på annat håll kan jag bara önska honom varmt lycka till”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25/3 2011 kl. 09.00.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24


This press release is available in English at www.kungsleden.com/pressreleases

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 december 2010 av 592 fastigheter med ett bokfört värde om 21,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 133 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.