Pressmeddelanden

Per Berggren har utsetts till VD för Hemsö

Pressmeddelande 2010-05-21

Kungsleden AB (publ) slutförde i april 2009 försäljningen av 50 procent av sitt ägande i Publika fastigheter till Tredje AP-fonden. Beståndet är samlat i Hemsö Fastighets AB och utgörs huvudsakligen av fastigheter för äldreboende, vård och skola. I det gemensamt ägda bolaget Hemsö har nu Per Berggren utsetts till VD. Per Berggren har sedan oktober 2005 varit VD för Jernhusen AB. Han har en gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen med roller i ledande befattning från bland annat Wihlborgs, Fabege, Drott och Skanska Fastigheter. Per Berggren har arbetat med exploateringsfrågor och utvecklingsprojekt i många av Sveriges kommuner. Han har en omfattande erfarenhet av att arbeta mot den offentliga sektorn samt i bolag med publik profil. Per Berggren har ett brett kontaktnät och är en välkänd profil inom fastighets-branschen. Berggren tillträder tjänsten som VD för Hemsö Fastighets AB under hösten 2010. ”Jag är väldigt glad över att vi lyckats attrahera en så kompetent och erfaren person som Per. Per är en mycket uppskattad chef och ledare och han har ett stort kunnande inom såväl fastigheter som affärsutveckling. Nu får vi ytterligare kraft för värdeskapande i Hemsö”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar. Fastighetsbeståndet i Hemsö består per den 31december 2009 av 244 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 15 000 Mkr och en yta om cirka 1 200 tkvm. Styrelseordförande i Hemsö är Håkan Bryngelson. Mer information om affären finns att läsa på kungsleden.se. Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21/5 2010 kl. 10.00.