Pressmeddelanden

Ny ledamot i Kungsledens valberedning

Pressmeddelande 2010-09-22

Peter van Berlekom har utsetts till ny ledamot i Kungsleden ABs valberedning. Peter van Berlekom representerar Nordea Investment Management som per 31 augusti 2010 är bolagets största ägare.

Kungsledens valberedning består därutöver av Frank Larsson, representerande Handelsbanken Fonder (ordförande), Peter Gustafson, representerande Olle Florén med bolag, Eva Gottfridsdotter-Nilsson, representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning, samt styrelsens ordförande Per-Anders Ovin.

 

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22/9 2010 kl. 13.00.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Frank Larsson, ordförande i Kungsledens valberedning, tel 070-666 27 65.


This press release is available in English at www.kungsleden.se Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 juni 2010 av 559 fastigheter med ett bokfört värde om 21,9 Mdr. Beståndet fanns i totalt 129 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.