Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastigheter för 75 Mkr

Pressmeddelande 2010-01-20

Kungsleden AB (publ) säljer tre kommersiella fastigheter till en total köpeskilling om 75 Mkr inklusive transaktionskostnader. Det totala försäljningspriset överstiger bokfört värde med cirka 3 Mkr och anskaffningsvärde med cirka 14 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultatet för 2010. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 12 000 kvm. Fastigheterna, som till huvudsak är kontors- och industrifastigheter är belägna i Solna, norr om Stockholm, Huddinge, söder om Stockholm samt i Karlskoga. Köparen till fastigheten i Huddinge är W-Invest Fastigheter AB och frånträdet skedde den 16 december 2009. Frånträde av fastigheterna i Solna och Karlskoga sker den 1 februari 2010. Gelba Fastigheter AB respektive KPT Teknik AB är köpare. ”Vi ser fortsatt en försiktig ljusning på fastighets- och kreditmarknaden. Vår fokus är att långsiktigt skapa hög och stabil avkastning i vårt fastighetsbestånd. I rådande marknadsläge försöker vi hitta bra affärsmöjligheter som dessa, som förbättrar vår portföljsammansättning, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar. Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20/1 2010 kl.09.00.

Regulatorisk