Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastigheter för 36 Mkr

Pressmeddelande 2010-02-23

Kungsleden AB (publ) säljer fyra kommersiella fastigheter till en total köpeskilling om cirka 36 Mkr. Direktavkastning uppgår till knappt 7 procent. Det totala försäljningspriset understiger bokfört värde med cirka 2 Mkr och överstiger anskaffningsvärde med cirka 6 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultatet för 2010. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 4 000 kmv. Tre av fastigheterna är belägna i Värnamo och en fastighet i Kristianstad. Fastigheterna är till huvudsak butik-, industri- och lagerfastigheter. Köpare av fastigheten i Kristianstad är Astral Holding AB och köpare av fastigheterna i Värnamo kommun är DaCapo AB. Frånträde av samtliga fastigheter är beräknat till den 1 mars 2010. ”Vi fortsätter att aktivt jobba med vår portföljsammansättning. Här ser vi en bra möjlighet att sälja några fastigheter till lokala fastighetsägare”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar. Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23/2 2010 kl.09.00.

Regulatorisk