Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastigheter för 205 Mkr

Pressmeddelande 2010-12-13

Kungsleden AB (publ) säljer i tre separata affärer sex fastigheter för en total köpeskilling om cirka 205 Mkr till en direktavkastning på 4,5 procent. Fem av fastigheterna ingår i Hemsö, det gemensamma ägda bolaget med tredje AP-fonden. Försäljningspriset överstiger bokfört värde med cirka 4 Mkr och anskaffningsvärde med cirka 46 Mkr. Cirka 22 Mkr ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2010.

En fastighet ligger i Carlberlah, öster om Hannover i Tyskland med en uthyrningsbar ytan om 3066 kvm. Röda korset är hyresgäst och även köpare av fastigheten. Köpeskillingen uppgår till cirka 39 Mkr.

Fyra av fastigheterna ligger i Linköping med en total uthyrningsbar yta om 2 259 kvm. Tre av fastigheterna är uthyrda som förskolor till Linköpings kommun. Den fjärde fastigheten innehåller ett LSS-boende och studentlägenheter. Vasaparken Fastighets AB är köpare av samtliga fyra fastigheter. Köpeskillingen uppgår till cirka 26 Mkr.

En fastighet ligger vid Roslagstull i Stockholm. Röda korset bedriver äldreboende i lokalen som har en uthyrningsbar yta om 5 188 kvm. Köpare av fastigheten är Oscar Properties. Köpeskillingen uppgår till 140 Mkr.

Frånträde av fastigheterna i Linköping sker omgående. Frånträde av fastigheten i Tyskland sker under januari 2011 och frånträde av fastigheten i Stockholm sommaren 2012.

 

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13/12 2010 kl. 09.00.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2010 av 559 fastigheter med ett bokfört värde om 21,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 130 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.