Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastighet för 72 Mkr

Pressmeddelande 2010-09-22

Kungsleden AB (publ) säljer en kommersiell fastighet för en köpeskilling om 72 Mkr. Direktavkastningen uppgår till cirka 7 procent. Försäljningspriset överstiger bokfört värde med cirka 2 Mkr och anskaffningsvärde med cirka 28 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2010.

Fastigheten ligger i ett handelsområde med närhet till Bergvik externhandelsområde strax väster om Karlstad. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 8 800 kvm och utgörs av handel.

Köpare är intressenter från Norge genom Union Corporate AS. Frånträde av fastigheten sker den 1 oktober 2010.

”Vi fortsätter att jobba med vår portföljförädling. Jag är nöjd med affären som ger ett bra resultat mot anskaffningsvärde”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

 

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 juni 2010 av 559 fastigheter med ett bokfört värde om 21,9 Mdr. Beståndet fanns i totalt 129 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.