Pressmeddelanden

Kungsleden ny huvudsponsor till Fryshuset

Pressmeddelande 2010-02-08

Kungsleden AB (publ) har gått in som huvudsponsor till Fryshuset och stöttar ungdomsverksamheten med 2 Mkr per år under tre år. Pengarna ska användas för att främja ungdomars självkänsla, kreativitet och initiativkraft samt för att motverka våld, främlingsfientlighet, droger och kriminalitet. Fryshuset har en enkel övertygelse som handlar om att uppmuntran, förtroende, ansvar och kunskap bygger självkänsla och lyfter fram människors inneboende kraft. Dessa värderingar och förhållningssätt överensstämmer väl med vad Kungsleden står för. Kungsleden äger och förvaltar fastigheter i ett 130-tal kommuner i Sverige. Den verksamhetsspridningen stämmer också väl med Fryshuset arbetsfält. Med sina drygt 400 medarbetare driver Fryshuset ett trettiotal olika verksamheter utifrån lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa sträcker sig från sport och kultur till projekt som adresserar vår tids aktuella sociala utmaningar. Förutom i storstäderna bedriver även Fryshuset verksamhet ute i landet. Just nu pågår ett projekt med syfte att sprida Fryshusets erfarenheter och kunskap från 25 års arbete till alla som arbetar med barn och ungdomar. Målet är att besöka 150 kommuner i Sverige och att alla ungdomar i landet ska ha tillgång till verksamhet som drivs i Fryshusets anda. I samarbetet med Fryshuset kommer Kungsleden bland annat att arbeta i projekt kring entreprenörskap. ”Det känns angeläget att bidra till en verksamhet som stöttar ungdomar och som skapar förutsättningar för ett varmt och kreativt samhälle som vi alla vill och kan vara en del av. Kungsleden är fokuserat på möjligheter och jag ser fram emot att tillsammans med Fryshuset se vilka möjligheter vi tillsammans kan skapa för ungdomar de närmaste åren”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar. Beslutet att stödja Fryshusets verksamhet är resultatet av ett internt arbete som Kungsleden bedrivit i syfte att hitta ett lämpligt sätt att ta ett aktivt samhällsansvar. Kungsleden har de senaste åren väsentligen ökat sina insatser på miljö- och samhällsområdet. Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8/2 2010 kl.08.00.

Regulatorisk