Pressmeddelanden

Kungsleden köper vårdfastigheter

Kungsleden AB (publ) förvärvar genom Hemsö, det gemensamma hälftenägda bolaget med tredje AP-fonden, 29 vårdfastigheter till en total köpeskilling om 368 Mkr inklusive transaktionskostnader. Direktavkastningen uppgår till 7,8 procent.

Fastigheterna ligger i västra Sverige och ägs av Västra Götalands Regionen (VGR)och har en total uthyrningsbar yta om 55 000 kvm. Fastigheterna hyrs till största del av VGR och det totala hyresvärdet uppgår till 50,2 Mkr.

Tillträde av fastigheterna planeras till den 1 februari 2011.

"Jag är glad över att vi genom Hemsö på nytt fått förtroendet från VGR att köpa och förvalta vårdfastigeter. Fastighetsportföljen ger oss en bra och stabil avkastning", säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2010 av 559 fastigheter med ett bokfört värde om 21,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 130 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.