Pressmeddelanden

Kungsleden köper fastigheter för 42 Mkr

Pressmeddelande 7 september 2010

Kungsleden AB (publ) köper två fastigheter i södra Sverige för en total köpeskilling om cirka 42 Mkr. Det totala hyresvärdet uppgår till drygt 5 Mkr.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 7 000 kvm varav 67 procent av ytan avser lager. Hyresgästen SELGA Elgrossist hyr hela ytan i bägge fastigheterna.

Den ena fastigheten ligger i området Fosie i Malmö och den andra i Västra industriområdet i Växjö, båda mycket populära industriområden. SELGA-koncernen är rikstäckande och finns som lagerhållande elgrossist på 38 platser.

Tillträde beräknas ske den 15 september.

”Det här är lagerfastigheter som ger en god avkastning med en stabil hyresgäst och passar på så sätt väl in i Kungsledens befintliga fastighetsportfölj”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

 

 

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7/9 2010
kl. 08.00.