Pressmeddelanden

Kungsleden köper fastighet för 80 Mkr

Pressmeddelande 2010-10-01

Kungsleden AB (publ) köper en butiksfastighet i Hudiksvall för en köpeskilling om cirka 80,5 Mkr inklusive transaktionskostnader. Direktavkastningen uppgår till 8,5 procent och totala hyresvärdet till cirka 10 Mkr. 

Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 6 000 kvm varav 95 procent av ytan utgörs av butiksytor. Fastigheten, som kallas Fyren, är en landmärkesgalleria mitt i centrala Hudiksvall. De största hyresgästerna är Clas Ohlson, Intersport och Kappahl. 

Tillträde sker den 1 oktober.

 

”Det här är en bra handelsfastighet med stabila hyresgäster som representerar starka varumärken. En fastighet med ett bra och stabilt kassaflöde som vi köper till en god avkastning”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

 

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1/10 2010 kl. 13.00.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 juni 2010 av 559 fastigheter med ett bokfört värde om 21,9 Mdr. Beståndet fanns i totalt 129 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.