Pressmeddelanden

Kungsleden köper fastighet för 135 Mkr

Pressmeddelande 2010-08-31

Kungsleden AB (publ) förvärvar genom Hemsö, det gemensamma ägda bolaget med tredje AP-fonden, en fastighet för en total investering om 135 Mkr.

Fastigheten, som är ett äldreboende i Uppsala, kommer att uppföras av Riksbyggen och tillträdas av Hemsö när byggnaden är färdigställd. Byggnaden kommer att inrymma 80 äldreboendeplatser på en uthyrningsbar yta om cirka 5 500 kvm.

Hyresavtal är tecknat med Attendo Care och löper på 15 år.  Tillträde beräknas till våren 2012.


”Ett nybyggt äldreboende i Uppsala på långt hyresavtal och som lever upp till våra avkastningskrav passar väl in i vår fastighetsportfölj”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

  

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31/ 2010 kl. 09.00.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 juni 2010 av 559 fastigheter med ett bokfört värde om 21,9 Mdr. Beståndet fanns i totalt 129 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.