Pressmeddelanden

Kungsleden inbjuder till frågestund om bokslutskommuniké

Pressmeddelande 2010-02-15

Kungsleden AB (publ) presenterar företagets bokslutskommuniké för 2009 kl 09.00 den 19 februari 2010 på Operaterrassen i Stockholm. Bokslutskommunikén publiceras den 18 februari 2010. Presentationen kommer att hållas på svenska. Anmälan sker på www.financialhearings.com. I samband med detta inbjuds analytiker och press till ett telefonmöte på engelska med VD Thomas Erséus och CFO Johan Risberg. Telefonmötet börjar kl 10.30 och erbjuder möjlighet att ställa frågor gällande bokslutskommunikén. Ingen föranmälan krävs. För att delta på telefonmötet från Sverige ring: +46 (0) 8 5052 0114. Internationella deltagare kan ansluta sig till mötet genom lokalsamtal på: +44 (0) 20 7162 0177. Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15/2 2010 kl. 13.00.

Regulatorisk