Pressmeddelanden

Kungsleden förstärker inom affärsutveckling

Kungsleden AB (publ) har rekryterat Frida Stannow Lind och Andreas Norberg.

Andreas Norberg har anställts som Projektledare Transaktioner och kommer att arbeta med fastighetstransaktioner och analys. Andreas är för närvarande Director på CBRE:s avdelning för Capital Markets där han har arbetat med transaktionsrådgivning i åtta år.

Frida Stannow Lind har anställts som Affärsutvecklare och kommer bland annat att arbeta med utvecklingen av Kungsledens fastighet Botvidsgymnasiet i Slagsta. Frida har bred erfarenhet från fastighetsbranschen och har sedan 1992 haft olika ledande befattningar. Bland annat på Niam, Drott, Locum och nu senast som Fastighetsutvecklingschef hos Ebab.

"Den ökande aktiviteten på transaktionsmarknaden är gynnsam för Kungsleden. Vi är på hugget och letar nya affärsmöjligheter och jag är väldigt glad över de här rekryteringarna", säger Ylva Sarby Westman, Affärsutvecklingschef Kungsleden i en kommentar.


Andreas Norberg


Frida Stannow Lind

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Ylva Sarby Westman, Affärsutvecklingschef Kungsleden | tfn 08-503 052 27| mobil 070-690 65 97

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2010 av 559 fastigheter med ett bokfört värde om 21,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 130 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.