Pressmeddelanden

Kungsleden bästa arbetsplats bland fastighetsbolagen

Pressmeddelande 2010-03-26

Kungsleden AB (publ) utsågs igår till en av Sveriges bästa arbetsplatser i undersökningen Great Place to Work. I kategorin medelstora bolag kom Kungsleden på en topp fyra-placering och etta bland fastighetsbolagen. Undersökningen omfattade i år cirka 80 företag och den genomförs för åttonde året i rad. Syftet med undersökningen Sveriges Bästa Arbetsplatser är att uppmärksamma och hylla de organisationer som aktivt arbetar för att skapa en föredömlig arbetsplatskultur, samt inspirera de som vill påbörja ett sådant utvecklingsarbete. Kungsleden har under de senaste åren medvetet arbetat med den interna företagskulturen. För tredje året i rad uppvisar Kungsleden en allt starkare organisation med mer välmående medarbetare och ett positivt klimat. Framförallt märks en stark handlingskraft och trivsel. Nio av tio medarbetare beskriver Kungsleden som ett bra företag att jobba på. Resultatet för 2009 års medarbetarundersökning via Synovate visade ett medarbetarindex på 71 procent och ett ledarskapsindex på 70 procent. Det kan jämföras med 59 respektive 57 procent för 2007. ”Vi har löpande tagit tempen på vårt eget företagsklimat men det känns angeläget att även jämföras med andra bolag. Den här utmärkelsen är mycket glädjande och jag ser det som ett kvitto på att våra insatser går i rätt riktning. Trivsel på arbetsplatsen är centralt för såväl motivation som resultat”, säger Kungsledens HR och Kommunikationsdirektör Cecilia Gannedahl i en kommentar. Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26/3 2010 kl. 08.00.

Regulatorisk