Pressmeddelanden

Kompletterande handlingar inför Kungsledens årsstämma tillgängliga på bolagets hemsida

Pressmeddelande 2010-04-22

Styrelsens redogörelse med anledning av förslaget från aktieägaren Reckon Svenska AB att besluta om tillsättandet av en granskningsman (punkt 17 på årsstämmans föredragningslista) finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.kungsleden.se.

Regulatorisk