Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Kungsleden AB (publ)

Pressmeddelande 2010-03-24

Kungsleden AB (publ) kallar till årsstämma onsdagen den 28 april 2010 kl.14.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Kallelsen innehåller de ärenden som ankommer på årsstämman samt: - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler. - Förslag från aktieägaren Reckon Svenska AB om beslut om tillsättande av oberoende granskningsman. Valberedningen har vad gäller val av styrelse föreslagit omval av Thomas Erséus, Leif Garph, Magnus Meyer, Jan Nygren, Jonas Nyrén, Per-Anders Ovin och Charlotta Wikström. Valberedningen föreslår nyval av Kia Orback Pettersson. Vidare föreslår valberedningen att Per-Anders Ovin väljs till styrelsens ordförande. Kia Orback Pettersson är sedan 2004 partner och projektledare i Konceptverkstan. Hon har tidigare varit verksam bland annat som marknadsdirektör på Dagens Nyheter, vVD på Guldfynd AB och VD för Sturegallerian. Kia Orback Pettersson är styrelseordförande i NAISvefa AB samt styrelseledamot i Jernhusen AB, Tengbomgruppen AB, Forsen Projekt AB, Hemtex AB och Ticket Travel AB. Kia Orback Pettersson är utbildad civilekonom. Kungsleden AB (publ) Per-Anders Ovin Bilaga: Kallelse till årsstämma Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24/3 2010 kl. 11.00.

Regulatorisk