Pressmeddelanden

Genomsnittlig räntebindningstid förlängs till 5,3 år

Pressmeddelande 2010-09-30

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har genom att återköpa bankers rättigheter att stänga ränteswappar, förlängt sin genomsnittliga räntebindningstid från 2,6 år till 5,3 år.

Kungsleden hade vid halvårsskiftet så kallade stängningsbara swappar till ett nominellt värde om cirka 7,3 Mdr SEK vilka genom återköp av stängningsrätter omvandlats till standardiserade ränteswappar. Efter återköpen har Kungsledens genomsnittliga räntekostnad ökat med 9 räntepunkter till cirka 5,1 procent. Kungsledens ränteförfallostruktur utgörs nu endast av bunden ränta, enligt nedanstående tabell.

"Genom återköpen ökar Kungsledens finansiella handlingsfrihet till en mycket rimlig kostnad. Samtidigt fortsätter vi att utvärdera kompletterande kreditalternativ som obligationer", säger Kungsledens ekonomi- och finansdirektör Johan Risberg i en kommentar.

Per 30 juni 2010         Ny förfallostruktur
Ränteförfall Lån, Mkr Räntederivat Andel % Total Snittränta %   Räntederivat
2010 14 139 7 350 47,8% 5,9%    
2011     - -    
2012   400 2,8% 4,4%   400
2013   2 000 14,1% 4,2%   3 800
2014   1 500 10,6% 4,2%   2 100
2015   1 800 12,7% 4,3%   3 600
2016   400 2,8% 4,4%   1 000
2017   300 2,1% 4,5%   300
2018   1 000 7,1% 4,5%   3 550
Summa 14 139 14 750 100% 5,0%   14 750
             
Snittränta
efter återköp av stängningsrätter
5,1%    
Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24


This press release is available in English at www.kungsleden.se Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 juni 2010 av 559 fastigheter med ett bokfört värde om 21,9 Mdr. Beståndet fanns i totalt 129 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.